Auka låneramme i Husbanken

Prop. 8 S (2012-2013), Innst. 59 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2012 Innst. 59 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 8 S (2012-2013) Auka låneramme i Husbanken. Vedtaket innebærer i hovedsak at lånerammen i Husbanken er økt med 5 mrd. kroner i 2012, fra 15 mrd. kroner til 20 mrd. kroner. I tillegg ble det gjort enkelte andre endringer i statsbudsjettet for 2012. Komiteens innstilling om å vedta forslagene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2012