Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012

Meld. St. 4 (2012-2013), Innst. 167 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2012 Innst. 167 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige meldingen om oppfølging av anmodningsvedtak. Meldingen gjør rede for oppfølgingen av de 33 anmodningsvedtakene som ble fattet i sesjonen 2011-2012. I komiteinnstillingen kommer det frem hvilke av disse vedtakene komiteen mener er tilfredsstillende fulgt opp, og hvilke vedtak som den mener krever ytterligere oppfølging før de kan utkvitteres. Meldingen gjør også rede for oppfølgingen av enkelte anmodningsvedtak fra stortingssesjonene 2009-2010 og 2010-2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013