Lov om endringer i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 5, besl. O. nr. 4 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 16.11.1990 Innst. O. nr. 5 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.11.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1990