Norges deltakelse på verdensutstilllingen i Sevilla i 1992

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 22 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.11.1990 Innst. S. nr. 22 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1990