Representantforslag om endringer i foreldrepermisjonsordningen

Dokument 8:12 S (2012-2013), Innst. 194 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2013 Innst. 194 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Høyre om endringer i foreldrepermisjonsordningen. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gikk inn for at forslaget ikke ble bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2013