Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Inger-Marie Ytterhorn om lov om endringer i lov av 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern

Dokument nr. 8:5, innst. O. nr. 24 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Inger-Marie Ytterhorn, John I. Alvheim Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.02.1991 Innst. O. nr. 24 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1991