Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse

Innst. 209 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.02.2013 Innst. 209 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i november 2012 å åpne sak om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse. Saken har fokusert på prosessen med utnevnelse av styremedlemmer i Telenor ASA og Kongsberg Gruppen ASA, og departementets rolle i nominasjonskomiteene. Tema for saken har også vært forhold rundt utnevnelse av ny administrerende direktør i Entra Eiendom AS. Regjeringspartiene og opposisjonspartiene er ikke enige om de forhold innstillingen omhandler. Stortinget har vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2013