EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 146 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I samsvar med forslag fra regjeringen har Stortinget samtykket i godkjenning av felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA). Dette innebærer bl.a. at Norge forplikter seg til å følge EUs regelverk på flere områder innenfor flysikkerhet enn det som følger av dagens regler, og at myndighetsområdet til det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) utvides tilsvarende.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2012