Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Innst. S. nr. 18 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.11.1990 Innst. S. nr. 18 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1990