Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Erik Solheim om å ta verneplan for barskog opp i Stortinget

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 115 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Per Aunet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 115 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.04.1991