Forslag fra stortingsrepresentant Per Aunet: Stortinget ber Regjeringen inngå en 20-års leieavtale på 450 km2 produktiv skog ut over det tidligere vedtatte verneareal på 250 km2, slik at det samlete verneareal kommer opp i 700 km2 produktiv skog.

Innst. S. nr. 115 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 115 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.04.1991