Tilbaketrekking av St.meld. nr. 53 for 1989-90 Om lærerutdanning ved høgskoler og universitet

St.meld. nr. 24, innst. S. nr. 38 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1990 Innst. S. nr. 38 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1990