Budsjett for De olympiske vinterlekene 1994

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1990 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1990