Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.01.2013 Innst. 176 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis finansiering av utbyggingen av rv. 4 på strekningene Lunner grense-Jaren og Lygna sør i Oppland. Lunner grense - Jaren er en strekning på 9 km og åpnes for trafikk sommeren 2016. Lygna sør er 3,4 km og åpnes for trafikk sommeren 2014. Kostnadsoverslaget er totalt på 2,15 mrd. kroner, og finansieringen skjer med 820 mill. kroner i statlige midler og med 1 330 mill. kroner i bompenger. Innkrevingsperioden med bompenger er regnet til 15 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013