Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga

Dokument 3:5 (2012-2013), Innst. 231 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 231 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt hvor effektiv bompengeforvaltningen er. Det kommer frem at automatisering av bompengeinnkrevingen har redusert ulempene for trafikantene. Men målet om at innkrevingen skal skje med lavest mulig kostnader, er ikke nådd. I innstillingen ber komiteen samferdselsministeren intensivere arbeidet med å få ned kostnadene, og også vurdere andre tiltak for effektivisering. Komiteen gir også uttrykk for at Samferdselsdepartementet kan ta et tydeligere ansvar for styringen av bompengeforvaltningen. Stortinget har vedtatt at saken skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2013