Forslag fra stortingsrepresentantene Johan C. Løken, Arne Skauge og Anders C. Sjaastad om opphevelse av lov av 10. desember 1948 nr. 2 om Norges Postsparebank og lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank, om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, og om endringer i visse andre lover

Dokument nr. 8:11, innst. O. nr. 20 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders C. Sjaastad, Arne Skauge, Johan C. Løken Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Innst. O. nr. 20 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1990