Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 8 (1996-97) kap. 1124 og 4124, Innst. S. nr. 68 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 68 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996