Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 8 (1996-97) unntatt kap. 1124, 4124 og 5571, Innst. S. nr. 63 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 63 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996