Humanitær hjelp til Sovjetunionen og andre øst-europeiske land

St.prp. nr. 34, innst. S. nr. 67 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1990 Innst. S. nr. 67 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1990