Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 43 (2012-2013), Innst. 33 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.11.2013 Innst. 33 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2013