Statens samlede engasjement i petroleumsvirksomheten i 1991

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 101 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.02.1991 Innst. S. nr. 101 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1991