Endring i representasjonen i Nordisk Råd

Innst. 196 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.02.2013 Innst. 196 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013