Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål

Dokument 3:7 (2012-2013), Innst. 264 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 264 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål. Undersøkelsen viser blant annet at mange kommunestyrer ikke får systematisk rapportering om tilstanden på viktige tjenesteområder. Undersøkelsen avdekker også at det er forskjeller mellom små og store kommuner, og at det synes å være mindre rapportering i små kommuner. I komiteens enstemmige innstilling sies det blant annet at det er alvorlig at mange kommuner har svak kontroll og styring av tjenester som er viktig for brukerne. Stortinget har vedtatt at dokumentet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013