Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30, innst. S. nr. 92 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. S. nr. 92 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1991