Humanitær bistand til Gulf-området som følge av gjenopptatte krigshandlinger

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 89 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.02.1991 Innst. S. nr. 89 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1991