Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012

Dokument 7:1 (2012-2013), Innst. 376 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 376 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding fra EOS-utvalget. I meldingen gjøres det rede for utvalgets arbeid i 2011, herunder inspeksjoner i Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Etterretningsbataljonen og Telenors politisvarsenter. Komiteen gir i innstillingen uttrykk for at den mener modellen som er valgt for kontroll av de hemmelige tjenester, er god. Et flertall i komiteen, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, varsler at de vil be Stortingets presidentskap foreta en gjennomgang av ulike sider ved utvalges virksomhet. Stortinget har vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013