Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)

Prop. 82 L (2012-2013), Innst. 291 L (2012-2013), Lovvedtak 61 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.05.2013 Innst. 291 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2013