Årsrapport for 2012 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 16 (2012-2013), Innst. 454 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 454 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten for 2012 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013