Representantforslag om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring

Dokument 8:94 S (2012-2013), Innst. 360 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 360 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter for Fremskrittspartiet om handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring, som ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013