Representantforslag om innføring av stillingsgaranti for politistudenter som har bestått Politihøgskolen

Dokument 8:97 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Ulf Leirstein Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist