E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar

Prop. 117 S (2012-2013), Innst. 282 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2013 Innst. 282 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt eit opplegg for førehandsinnkrevjing av bompengar i ferjesambandet Mortavika-Arsvågen til å finansiere vidare planlegging og prosjektering av E39 Rogfast i Rogaland. Det er lagt opp til oppkrevinga kan starte når T-sambandet er opna for trafikk, venteleg sommaren 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2013