Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Prop. 120 L (2012-2013), Innst. 437 L (2012-2013), Lovvedtak 91 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 437 L (2012-2013)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet forslag om endringer i barnehageloven. Lovendringen innebærer at barnehagelovens bestemmelse om politiattest harmoniseres med politiregisterlovens overordnede regler om barneomsorgattest, og at rapportering av tjenestedata etter barnehageloven utvides til å gjelde også kommunale barnehageeiere. En slik rapportering følger idag av kommuneloven. Lovforslaget ble vedtatt enstemmig.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 06.06.2013

      Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2013