Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold

Prop. 123 S (2012-2013), Innst. 349 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 349 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad- Sky i Vestfold. Det leggs opp til anleggsstart høsten 2013 og åpning for trafikk i 2017. Etter dette vil det være sammenhengende firefelts veg mellom Oslo og Langangen i Telemark. Prosjektet Bommestad-Sky har en styringsramme på om lag 4,2 mrd. kroner, og skal finansieres ved bompenger og statlige midler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013