Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Prop. 132 L (2012-2013), Innst. 411 L (2012-2013), Lovvedtak 108 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 411 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til ratifikasjon av skipsfartsprotokollen av 2005 og plattformprotokollen av 2005. Stortinget har vedtatt lovendringer i straffeprosessloven som en nødvendig følge av dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2013