Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Meld. St. 32 (2012-2013), Innst. 367 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 367 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om norsk romvirksomhet. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013