Verksemda til NSB AS

Meld. St. 31 (2012-2013), Innst. 433 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 433 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding frå regjeringa har Stortinget drøfta utviklinga i selskapet og rammevilkåra til selskapet. Det er ikkje lagt opp til vesentlge endringar når det gjeld eigarskapen i NSB, Medlemene frå regjeringspartia sluttar seg til omtalen i meldinga om at det for tida ikkje er aktuelt å endre selskapsstrukturen eller innføre konkurranse på innanlands persontrafikk med tog. Meldinga blei vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013