Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer

Dokument 7:2 (2012-2013), Innst. 401 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 401 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   EOS-utvalget har undersøkt PSTs registreringer av personer tilknyttet to muslimske miljøer. Utvalget mener PST har hatt grunnlag for overvåking av sentrale personer i miljøene, men at tjenesten har gått for langt på flere områder, og opptrådt i strid med PST-instruksen. Komiteens innstilling er enstemmig, og viser til at det er viktig at PST finner den rette balansen mellom det som skal og det som ikke skal registreres. Komiteen viser videre til at det er positivt at PST selv har foretatt undersøkelser i saken og iverksatt tiltak for å rydde opp i sin egen registreringspraksis. Saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013