Representantforslag om utnevning av dommere ved Høyesterett

Dokument 8:121 S (2012-2013), Innst. 440 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 440 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om utnevning av dommere ved Høyesterett. Forslagene ble ikke bifalt av flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013