Representantforslag om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter

Dokument 8:124 S (2012-2013), Innst. 482 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Harald T. Nesvik, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 482 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013