Riksrevisjonens melding om verksemda i 2012

Dokument 2 (2012-2013), Innst. 400 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 400 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens årsmelding for 2012. I meldingen gjøres det rede for Riksrevisjonens arbeid, både utarbeidelse av revisjonsrapporter som sendes til Stortinget, og ulike internasjonale aktiviteter. I komiteens enstemmige merknader gis det tilslutning til det arbeidet Riksrevisjonens utfører. Komiteen gir også støtte til at Riksrevisjonen tar tak i problemstillinger som går på tvers av departementene og følger med på utviklingstrekk som antas å ha konsekvenser for revisjonen. Saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013