Samtykke til inngåelse av en avtale, i det vesentlige i overensstemmelse med et fremlagt utkast, mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om å etablere et samarbeid for høgre utdanning innenfor rammen av ERASMUS-programmet

St.prp. nr. 62, innst. S. nr. 220 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 12.06.1991 Innst. S. nr. 220 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991