Samtykke til at Norge deltar i den 6. kapitalpåfyllingen i Det afrikanske utviklingsfond

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 198 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. S. nr. 198 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991