Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Prop. 164 S (2012-2013), Innst. 508 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2013 Innst. 508 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om jordbruksavtalen 2013 og endringer i statsbudsjettet for 2013 . Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP, gav sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2013