Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud

Prop. 170 S (2012-2013), Innst. 493 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 493 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag fra regjeringen, å gi bompengeselskapet tillatelelse til å forlenge bompengeinnkrevingen knyttet til prosjektet rv. 23 Oslofjordforbindelsen i tre år. Dagens tunnel har utilfredsstillende regularitet. og i løpet av den forlengede innkrevingsperioden tar Samferdselsdepartementet sikte på å legge fram for Stortinget et detaljert opplegg for gjennomføring og finansiering av andre byggetrinn, gitt at det skal bygges en ny tunnel. Etter Samferdselsdepartementets vurdering bør bru som alternativ til tunnel for rv. 23 Oslo-fjordforbindelsen utredes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013