Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 174 S (2012-2013), Innst. 486 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 486 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke å gje Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å gjere endringar i løyvingane til trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2013. Endringane vil bli gjort på grunnlag av eventuelle avtalar med Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og den pågåande høyringsprosessen for endringar i forskrift om stønad til dekning av fysioterapi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013