Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1

Prop. 182 S (2012-2013), Innst. 39 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2013 Innst. 39 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får anledning å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 mellom Stokkhaugen i Orkdal kommune og Sunde i Snillfjord kommune, trinn 1. Fv. 714 er hovedvegen for kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya til Orkdal og Trondheim. Kostnadsoverslag for de aktuelle prosjektene er 760 mill. kroner. Fylkeskommunen dekker 420 mill. kroner og bompenger 340 mill. kroner. Det er regnet med en bompengeperiode på om lag 10 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2013