Forslag fra stortingsrepresentantene Oscar D. Hillgaar og Petter Bjørheim om å fjerne diskrimineringsbestemmelsene i luftfartsloven

Dokument nr. 8:24, innst. S. nr. 116 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar, Petter Bjørheim Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 116 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1991