Forslag fra stortingsrepresentantene Nils O. Golten og Svein Ludvigsen om endringer i oppdrettsloven

Dokument nr. 8:29, innst. S. nr. 149 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nils O. Golten, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 04.05.1991 Innst. S. nr. 149 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1991