Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Talleraas, Nils O. Golten og Svein Ludvigsen om omorganisering og deregulering av fiskeripolitikken

Dokument nr. 8:30, innst. S. nr. 154 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Nils O. Golten, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. S. nr. 154 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991