Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland

Prop. 190 S (2012-2013), Innst. 34 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 34 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at Norge setter i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med Tyskland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2013